پیگیری امور اداری

نظر سنجی ذیل مربوط به نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۳ وابسته به سامانه راهبردتهران می باشد و نتایج آن روزانه در همین صفحه جهت اطلاع منتشر می شود.

کاربر محترم از اینکه شما یکبار در نظر سنجی شرکت نموده اید متشکریم و امکان شرکت مجدد میسر نمی باشد با سپاس راهبرد تهران.