پیش ثبت نام و بروزرسانی

    شما می توانید روی تصویر نیروها متنی در مورد ویژگی خاص آنها به نمایش بگذارید. مانند پرتلاش یا دقیق

    رنگ زمینه متن نمایشی برچسب روی نیروها که باعث جلب توجه ویژگی ان نیرو میگردد.