پیگیری امور اداری

سایت انجامک در حال ثبت نام نیروهای جدید است و نیز در حال انتقال نیروهای قدیمی به این سایت می باشد از صبوری شما متشکریم

اطلاعات متقاضیانی که به شکل ناقص ثبت نام می کنند منتشر نمی شود.

آدرس: تهران بزرگراه اشرفی اصفهانی خیابان 22 بهمن خیایان حاج احمدی خیابان گلستان دوم شماره 38