پیگیری امور اداری

photo_2019-10-02_11-13-14
نام و نام خانوادگی : علیرضا افخمی
شماره همراه : 09916367038
تحصیلات : کارشناسی
سن : 29
نام شهر : تهران
IMG_20221112_190806_752
نام و نام خانوادگی : وحید فعال پاکدهی
شماره همراه : 09122763790
تحصیلات : کارشناسی
سن : 45
نام شهر : تهران
IMG_20230318_202423_106
نام و نام خانوادگی : علیرضا حبیبی
شماره همراه : 09916367038
تحصیلات : کارشناسی
سن : 32
نام شهر : همدان
1401051814103643725865364
نام و نام خانوادگی : میثم غلامی
شماره همراه : 09122763790
تحصیلات : دانشجوی دکتری
سن : 25
نام شهر : تهران

آدرس: تهران بزرگراه اشرفی اصفهانی خیابان 22 بهمن خیایان حاج احمدی خیابان گلستان دوم شماره 38