پیگیری امور اداری

نام و نام خانوادگی:
شماره همراه:
نمونه :09120000000
نام شهر محل سکونت
نام شهر محل انجام سفارش:
نوع سفارش را انتخاب کنید :
خلاصه سفارش:
موقعیت محل انجام سفارش را روی نقشه مشخص نمائید
توضیحات و تاکیدات سفارش
روز:
ماه:
سال:
سطح پیگیری را انتخاب کنید:
مدت زمان پیشنهادی سفارش:
ویژگی های نیروی پیگیری کننده را مشخص بفرمائید

آدرس: تهران بزرگراه اشرفی اصفهانی خیابان 22 بهمن خیایان حاج احمدی خیابان گلستان دوم شماره 38