پیگیری امور اداری

انجام امور اداری

انجام امور اداری در تهران و سایر شهرها توسط کارشناسان انجامک

انجامک با حضور نیروهای نیابتی مصمم است در کلیه شهرها نیروهای توانمند و معتمدی در اختیار داشته باشد تا کسب و کارها و کلیه اقشار مردم بتوانند از این بستر برای انجام امور اداری خود در تهران و سایر شهرها بهره مند گردند. به همین منظور از کلیه توانمندان و کارشناسان متعهد و علاقه مند تقاضا داریم در این سامانه کشوری حضور داشته باشند و ضمن ارائه خدمت کسب درآمد نیز داشته باشند.

انجام امور اداری ، پیگیری کارهای اداری ، انجام خدمات اداریث در تهران و سایر شهرها

به زودی مجموعه خدمات انجامک به صورت کاملا سیستمی رونمایی میگردد.

enemad-logo